Warunki współpracy

Prosimy o zapoznanie się z warunkami współpracy online na którą składają się:

  • dopasowanie indywidualnego planu żywienia pod kątem konkretnego klienta
  • dopasowanie suplementacji pod kątem konkretnego klienta
  • konsultacje poprzez email i/lub Skype.

Plan żywieniowy jest układany na podstawie szczegółowej ankiety wypełnianej przez klienta.

Dieta jest dopasowana indywidualnie pod cele konkretnego klienta, z podanymi produktami żywnościowymi i gramaturą posiłków. W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów diety klient jest zobowiązany na przesyłanie informacji o postępach w diecie, pomiary ciała 1 raz na 2 tygodnie. Po zakończeniu 6 tygodniowej diety jest możliwość kontynuowania diety poprzez zakup „Przedłużenia Diety”. Przez cały okres współpracy jest możliwość kontaktu poprzez email i/lub Skype.

UWAGA:

  • nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie kontuzje lub urazy nabyte podczas treningów siłowych, ponieważ nie uczestniczymy bezpośrednio podczas ćwiczeń. Ćwiczenia są wykonywane przez klientów na ich własną odpowiedzialność,
  • nie uwzględniamy zwrotów należności na czyjeś życzenie,
  • zmienianie na własną rękę zaleceń bez konsultacji może prowadzić do odmówienia kontynuacji współpracy z naszej strony,
  • nie ponosimy odpowiedzialności za brak przesłania aktualnych wyników badań zdrowotnych lub nie poinformowanie o stanie zdrowia.

Wszelkie otrzymane materiały mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego klienta, bez prawa ich kopiowania i rozpowszechniania bez naszej zgody. Materiały udostępniane w ramach współpracy stanowią naszą własność, są objęte prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm).